وبینار مقیاس پذیری (scale up) و ضرورت توجه به آن در استارت آپ ها

وبینار مقیاس پذیری (scale up) و ضرورت توجه به آن در استارت آپ ها

این روزها فضای کسب و کار، شیفتگی بسیاری نسبت به «استارت آپ» دارد اما می توان گفت اسکیل آپ هم اخیرا توانسته توجه بسیاری را به خود جلب کند. نسبت دادن...
سمینار آموزشی " مدیریت بازرگانی بین الملل"

سمینار آموزشی " مدیریت بازرگانی بین الملل"

سمینار آموزشی با عنوان " مدیریت بازرگانی بین الملل" با سخنرانی پیمان رضایی روز جمعه مورخ 01/02/96 برگزار گردید.
سمینار آموزشی " ساختن آینده (1)-رویکرد استارتاپ ناب"

سمینار آموزشی " ساختن آینده (1)-رویکرد استارتاپ ناب"

سمینار آموزشی با عنوان " ساختن آینده (1)-رویکرد استارتاپ ناب" با سخنرانی فرزین فردیس روز جمعه مورخ 08/02/96 برگزار گردید.
سمینار آموزشی " سکانس مذاکره (1)-تماشا و تحلیل فیلم مبادله جاسوسان"

سمینار آموزشی " سکانس مذاکره (1)-تماشا و تحلیل فیلم مبادله جاسوسان"

سمینار آموزشی با عنوان " سکانس مذاکره (1)-تماشا و تحلیل فیلم مبادله جاسوسان" با سخنرانی فرزین فردیس روز جمعه مورخ 96/06/10برگزار خواهد شد.
سمینار آموزشی با عنوان "Service Innovation in Business Ecosystems: How Do Firms Pursue Service Infusion? Does Business Model Innovation Matter?"

سمینار آموزشی با عنوان "Service Innovation in Business Ecosystems: How Do Firms Pursue Service Infusion? Does Business Model Innovation Matter?"

سمینار آموزشی با عنوان "Service Innovation in Business Ecosystems: How Do Firms Pursue Service Infusion? Does Business Model Innovation Matter? " ب...
سمینار آموزشی " حقوق استارت آپ"

سمینار آموزشی " حقوق استارت آپ"

سمینار آموزشی با عنوان " حقوق استارت آپ " با سخنرانی فرهاد بیات روز جمعه مورخ 96/11/06 برگزار خواهد شد.
کارگاه آموزشی "آشنایی با مفهوم منحنی مذاکره در مذاکرات کسب و کار"

کارگاه آموزشی "آشنایی با مفهوم منحنی مذاکره در مذاکرات کسب و کار"

کارگاه آموزشی با عنوان "آشنایی با مفهوم منحنی مذاکره در مذاکرات کسب و کار" با سخنرانی جناب آقای کامران طاهریان روز جمعه مورخ 97/10/97 ویژه د...