10 اردیبهشت 1401
DBA سازمان دیجیتال بازاریابی دیجیتال به لطف سرعت روز افزون ظهور و پیشرفت تکنولوژی‌ها و فناوری‌های جدید طی سال‌های گذشته با ر...
31 فروردین 1401
دوره سازمانی ویژه خرده فروشی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای با رونق گرفتن و گسترش صنعت خرده فروشی طی سالیان گذشته در ایران و لزو...
27 بهمن 1400
DBA   کارآفرینی سازمان دیجیتال شرکت های پیشرو و توسعه یافته با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات که شامل ابزارهای دیجیتال نو...
23 بهمن 1400
ویدیو
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه Gloucestershire انگلستان دوره های مجازی MBA  را برگزار می‌نماید. دانشکده کارآفرینی این...
19 بهمن 1400
کارآفرینی داده محور چیست؟ اساسا داده محوری، ساخت ابزارها، توانمندی ها و فرهنگی است که مبتنی بر داده و اطلاعات کار می کند. فرض کنید قصد سرو...
16 بهمن 1400
ویدیو
دوره MBA کارآفرینی دیجیتال یکی از دوره های مهم و ضروری برای مدیریت کسب و کارهای دیجیتالی است که می بایست در شرایط کنونی کسب و کارها که دچار تحولات...
11 آذر 1400
شروع دوره های  جدید  دفتر آموزش های آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهراندوره های عالی یکساله MBA...
10 آبان 1400
با گسترش مراودات با سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی در سطح بین الملل، برای امور اقتصادی و تجاری فراگیری زبان انگلیسی کسب وکار به صورت تخصصی به ا...
04 آبان 1400
شروع دوره های  جدید  دفتر آموزش های آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهراندوره های عالی و یکساله D...
04 آبان 1400
🟥کارگاه مجازی حقوق شرکت های تجاری 🟩زمان برگزاری: روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۰🔹تاریخ آغا...