17 بهمن 1400
ویدیو
دوره MBA کارآفرینی دیجیتال یکی از دوره های مهم و ضروری برای مدیریت کسب و کارهای دیجیتالی است که می بایست در شرایط کنونی کسب و کارها که دچار تحولات...
30 مهر 1400
هدف و ضرورت از برگزاری دوره: علم بازاریابی طی دو دهه اخیر...
30 مهر 1399
شروع دوره های  جدید DBA دفتر آموزش های آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
27 مهر 1399
شروع دوره های  جدید  دفتر آموزش های آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران