روندها و استراتژی های جهانی کسب و کار در سال 2021

روندها و استراتژی های جهانی کسب و کار در سال 2021

بحران کووید19 بر تغییر روندها تاثیر فراوان داشته است. بررسی دانشگاه آکسفورد نشان می‌دهد صنعت در جهان طی سال ۲۰۲۱ روندی متفاوت در پیش خواهد گرفت و د...
دوره حقوق اسناد تجاری(سفته و چک)

دوره حقوق اسناد تجاری(سفته و چک)

دفتر آموزش های آزاد وکاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می کند کارگاه مجازی
حقوق بیمه تأمین اجتماعی

حقوق بیمه تأمین اجتماعی

دفتر آموزش های آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران  برگزار می کند کارگاه مجازی حقوق بیمه...
حقوق کار

حقوق کار

دفتر آموزش های آزاد و مجازی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می کند کارگاه مجازی
حقوق مالیات

حقوق مالیات

دفتر آموزش های آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می کند کارگاه مجازی حقوق مالیات این دوره به صو...
تسهیلات و بخشنامه های پرکاربرد بانکی

تسهیلات و بخشنامه های پرکاربرد بانکی

دفتر آموزش های آزاد وکاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می کند کارگاه مجازی
دوره جامع کسب و کارهای املاک و مستغلات

دوره جامع کسب و کارهای املاک و مستغلات

معرفی دوره : افرادی که مایل به پیشبرد حرفه ی خود در زمینه املاک و مستغلات هستند و یا قصد دارند در آینده ای نزدیک وا...
وبینار دروکاری کارکنان تجربه بخش خصوصی و دولتی

وبینار دروکاری کارکنان تجربه بخش خصوصی و دولتی

کووید 19 هم بحرانی است برای سلامت جهانی و هم تهدیدی است برای اقتصاد بین الملل. این ویروس ضرورت روی آوردن به دورکاری را مضاعف کرد. از منظر فرهنگ لغت...
کارگاه های مکمل مهارت افزایی حقوقی

کارگاه های مکمل مهارت افزایی حقوقی

چرا باید در دوره های مکمل مهارت افزایی حقوقی شرکت کرد؟ یکی از مشکلات نظام آموزشی، عدم ت...
ششمین دوره جامع پرورش مشاوره حقوقی

ششمین دوره جامع پرورش مشاوره حقوقی

چرا باید در دوره جامع «پرورش مشاور حقوقی» شرکت کنم؟ یکی از مشکلات نظام آموزشی دانشگاهی، عدم تناسب آن با نیاز بازار است؛ در حالی‌که مشکل اصلی...