دفتر آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی در نمایشگاه هفته پژوهش که در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برپا شد، حضور یافت. تیم دانشجویان دانشکده کارآفرینی
در این نمایشگاه در معرفی دانشکده و دوره های آزاد و کاربردی MBA و DBA  نقش بسزایی داشتند. 


نظرتان را درمورد این مطلب با ما به اشتراک بگذارید

حضور واحد آموزش های آزاد در نمایشگاه هفته پژوهش
آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران