تفاهم نامه همکاری دفتر آموزش های کاربردی دانشکده کارآفرینی و مجموعه فروشگاه های زنجیره ای هایپرمی، به گزارش روابط عمومی دفتر آموزش های کاربردی دانشکده کارآفرینی در تاریخ 26 مهر 1400 با حضور هیات مدیره و رییس هیات مدیره شرکت بازرگانی امرتات و رییس دانشکده کارآفرینی جناب آقای دکتر یدالهی فارسی، مدیر دفتر آموزش های کاربردی دانشکده، جناب آقای دکتر سیدامیری و معاون اداری مالی دانشکده، جناب آقای دکتر داوری تفاهم نامه همکاری در برگزاری دوره های کاربردی به ویژه دوره MBAخرده فروشی برای مدیران فروشگاه های هاپیرمی امضا شد.

در این جلسه بر لزوم ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت با رویکرد تجاری سازی علوم و همچنین انتقال تجربیات و دانش از دانشگاه به صنعت تاکید شد. همچنین برای اجرای پژوهش های مشترک و امکان حضور دانشجویان و بازدید از فضای های فروشگاهی و آشنایی دانشجویان با صنایع خرده فروشی تبادل نظر شد.


نظرتان را درمورد این مطلب با ما به اشتراک بگذارید

تفاهم نامه همکاری دفتر آموزش های کاربردی دانشکده کارآفرینی و مجموعه فروشگاه های زنجیره ای هایپرمی
آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران