دومین سمینار با موضوع " طرح کسب و کار " در روز پنج شنبه مورخ 17/12/96 با سخنرانی آقای محسن برزگر خلیلی برای دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار گردید.


نظرتان را درمورد این مطلب با ما به اشتراک بگذارید

برگزاری دومین سمینار با موضوع "طرح کسب و کار" برای دانشجویان و اساتید هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران