در پی انعقاد تفاهم‌نامه مابین دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و صندوق کارآفرینی امید مبنی‌بر برگزاری دوره‌های آموزشی برای اعضای صندوق کارآفرینی امید، دوره تربیت مدرس مدیریت برای رئیس شعب برخی از شهرستان‌ها و معاون تسهیلات از روز شنبه مورخ 05/12/96 الی 10/12/96 برگزار خواهد شد. طی این دوره، دوره‌های خلاقیت و کارآفرینی، بازاریابی، مدیریت مالی و حسابداری، رفتار سازمانی، مدیریت استرس و زمان، مدیریت استراتژیک با حضور اساتید دانشکده کارآفرینی و دوره‌های آزاد دانشکده کارآفرینی تهران برگزار خواهد شد.

برگزاری دوره تربیت مدرس مدیریت توسط دانشکده کارآفرینی برای صندوق کارآفرینی امید
آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران