صنعت بانکداری در سال‌های اخیر با ریسک ها و فرصت‌های متعدد مواجه بوده است. تغییر مدل کسب و کار، نیازهای جدید مشتریان، انباشتگی داده های مشتریان، شفاف سازی و امنیت تراکنش های مالی، ساختارهای مدرن مانند بانکداری شرکتی، تامین مالی کسب و کارهای بزرگ و کارآفرین، منابع انسانی و غیره از موضوعات کلیدی صنعت بانکداری است. از سوی دیگر مفاهیمی مانند بانکداری دیجیتالی و رقبای جدیدی مانند فین تک ها  و نئوبانک ها در حال شکل گیری هستند. بنابراین بانک ها برای مواجهه با ریسک های پیش رو به استراتژی های جدید نیاز دارند. از سوی دیگر شروع بحران کووید-19 و تاثیر آن بر ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی نیاز به توسعه  ابزارها دیجیتال نوین را در صنعت بانکداری و خدمات مالی بیشتر ساخته است.  
در این وبینار در زمینه تاثیرات بحران کووید 19، انواع ریسک ها مانند نوسان ارز، نوسان نرخ بهره، رقبای جدید صنعت بانکداری، روندهای نوین صنعت بانکداری در جهان، توانمندساز های بانکی و خدمات مالی، و استراتژی های صنعت بانکداری و خدمات مالی در زمینه های بانکداری جامع،  بانکداری دیجیتال، بانكداري باز، تجارت الکترونیکی، مديريت تجربه مشتریان، توسعه کسب و کار و راهکارهای کارآفرینانه و استارت‌آپ‌های فین‌تک، تمایز،  چابک سازی، و فناوری های نوین و منابع انساني برای سال 1400 بحث می گردد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

https://t.me/ent_dba_mba

https://instagram.com/utent.dba.mba


نظرتان را درمورد این مطلب با ما به اشتراک بگذارید

وبینار استراتژی های صنعت بانکداری  ایران 1400
آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران