یک مقاله تحقیقاتی با یک طرح تحقیق متفاوت است ، اگرچه روند نوشتاری مشابه است. مقالات پژوهشی برای نشان دادن دانش آکادمیک دانش آموز در مورد یک موضوع است. یک پیشنهاد اقدامی قانع کننده است که هدف آن متقاعد کردن مخاطبان خود از ارزش یک پروژه تحقیقاتی است. به عنوان محصول نهایی به عنوان طرح و کاغذ فکر کنید.

قبل از شروع نوشتن ، سازماندهی کنید.
تحقیقات شما ایده های زیادی ایجاد کرده است. عالی! اکنون شما آماده هستید تا روند سازماندهی ارائه خود را شروع کنید. . . این برای موفقیت مقاله شما بسیار مهم است. بدون آن ، مقاله شما فاقد تمرکز خواهد بود و زمان بسیار بیشتری را در فرایند تجدید نظر صرف خواهید کرد تا افکار جهنده خود را حس کنید.

بیانیه پایان نامه( Thesis Statement) جمله ای است که نکته اصلی مقاله شما را خلاصه می کند و نکات پشتیبان شما را پیش نمایش می کند. بیانیه پایان نامه بسیار مهم است زیرا خوانندگان شما را از ابتدای مقاله شما با گفتن ایده اصلی و نکات پشتیبان مقاله خود راهنمایی می کند.

بیشتر مقالات تحقیقاتی در پایان پاراگراف مقدماتی با بیانیه پایان  ( Thesis Statement ) نامه آغاز می شوند. حتی اگر این یک الزام نباشد ، ایده خوبی است که هنگام شروع سازماندهی تحقیقات خود بیانیه پایان نامه بنویسید. نوشتن بیانیه پایان نامه برای اولین بار مفید است زیرا هر استدلال یا نکته ای که در مقاله خود مطرح می کنید باید از این ایده اصلی که مطرح می کنید پشتیبانی کند.

بیشتر مقالات پژوهشی در یکی از دو دسته قرار می گیرند: تحلیلی یا استدلالی. اگر تجزیه و تحلیل اطلاعات را ارائه می دهید ، مقاله شما تحلیلی است. اگر نتیجه گیری  می کنید و پس از آن بحث برانگیز یا قانع کننده است. بیانیه پایان نامه شما باید با نوع مقاله ای که می نویسید مطابقت داشته باشد.

برای نوشتن بیانیه مقاله  ( Thesis Statement ) خود وقت بگذارید - این ایده اصلی مقاله شماست ، از همه چیز دیگر جریان دارد. بدون یک بیانیه فکری  مقاله شما به احتمال زیاد به یک هدف ناشناخته ختم می شود.

  • انتخاب موضوع

موضوع تحقیق انتخابی شما اولا باید مورد علاقه تان بوده و ثانیا در آن مورد معلومات حداقل اجمالی داشته باشید. موضوع انتخابی شما یا باید به نحوی ابهام داشته باشد و شما بخواهید مساله ای را برای دیگران رفع ابهام نمایید و یا این که موضوع مورد نظر شما ابهام ندارد، بلکه ممکن است ده ها کتاب و مقاله در آن مورد به نشر سپرده شده باشد؛ ولی شما روش بهتر و ساختار زیباتر و راه میانبر تری را در زمینه مزبور یافته باشید و ویژگی خاصی را برجسته کنید. هدف تان این باشد که مطالب را به شیوه مناسب تر، منظم تر و احیانا با نتایج بهتری ارایه نمایید. برای الگو گیری در انتخاب موضوع تحقیق در دوره دانشجویی بهترین منبع مقالات و ( اگر حقوقی باشد) آراء دادگاه ها و اینترنیت است؛ چون مقالات و آراء دادگاه ها و مقالات اینترنتی به ابهامات و موضوعات اخص و معمولا جدید و روز آمد می¬پردازد، در حالی که کتاب ها بیشتر به کلیات و مباحث فراگیر سر و کار دارد و وارد موضوعات ریز نمی شود. بدیهی است که برای آموختن جامع می توان در کارگاه های مقاله نویسی نیز شرکت کرد.

  • جمع آوری و تهیه منابع:

با مطالعه اجمالی در موضوع مورد تحقیق در مرحله نخست کتابها بعد مقالات، آراء و… را طبق شماره لیست کنید و بر اساس همان لیست مطالعه و فیش برداری نمایید. لیست منابع باید با مداد تهیه و تنظیم شده باشد چون ممکن است تغییر کند و کم و زیاد شود و یا مطالبی به صورت ملاحظات به آن افزوده شود. در لیست منابع باید هر منبع با تمام مشخصات از قبیل نام کتاب، نام نویسنده، جلد، مترجم، ناشر، نوبت چاپ، محل نشر، سال نشر، بیاید و شماره گذاری شود تا محقق در مرحله فیش برداری مجبور نباشد در هر ارجاع آدرس کامل بنویسد بلکه با آوردن علائم اختصاری مثلا (ک) برای کتاب و شماره خاص آن و صفحه ای کتاب اکتفا نماید. نکته دیگر این که هرگز به ارجاعات دیگران و نقل قولهای آنان از منابع دیگر اکتفا نکنید، بلکه حتما به خود منابع مادر مراجعه نمایید. زیرا چه بسا که برداشت منبع واسطه اشتباه باشد و یا سلیقه شما فرق کند.

  • نوشتن متن:

پس از تهیه پلان وطرح مقاله و لیست منابع و تکمیل فیش برداری، شروع به نوشتن اصل مقاله نمایید (بدون مقدمه و نتیجه گیری چون مقدمه و نتیجه باید پس از نوشتن اصل مقاله تهیه شود). در هر عنوان از عناوین اصلی و ریز عنوان های یک تحقیق سه چیز فراروی محقق محترم قرار می گیرد که بایستی طرح و بررسی نماید:
الف) طرح مطلب و ارایه فشرده دیدگاه های اندیشمندان مطرح در آن فن.
ب) تحلیل و واکاوی دیدگاه ها و ارایه دیدگاه خود.
ج) جمع بندی مطالب ارایه شده در ذیل آن عنوان.
کل متن تحقیق شما باید از یک سیر منطقی برخوردار باشد؛ به این معنا که بخش یا فصل های آغازین به امور کلیات و عمومی آن موضوع بپردازد و نقش تمهیدی و زیر سازی برای هدف اصلی و سخن اصلی تحقیق شما داشته باشد. در بخش های بعدی یا فصل های میانی مقاله باید آن سخن اصلی و لب مطالب بیان و تحلیل شود. در بخش ها یا فصل های پایانی نیز سیر تحقیق و رساله شما باید رویکرد رو به پایان داشته باشد؛ یعنی اندک اندک دامنه بحث ها را جمع کند.

  • رفرنس ها و زیر نویس ها:

یادتان باشد که رفرنس و ارجاع دادن به منابع و آثار دیگران ارزش کار شما را نه تنها کم نمی کند بلکه بر گرانسنگی آن می افزاید و نشان می¬دهد که شما برای تهیه آن به اندازه کافی زحمت کشیده اید. کپی برداری از نوشته های دیگران بدون ذکر نام مولف اصلی نوعی سرقت معنوی است، ولی لازم نیست هر ایده ای را که به نحوی از نوشته ای می گیرید آن را هم در جمع زیر نویس های خود بیفزایید.
ارایه مطالب به صورت نقل قول از آثار دیگران به دو صورت می باشد:
الف) نقل قول مستقیم :
در صورتی که مطلب ارایه شده از منبع مرجع برای تحقیق شما خیلی مهم باشد بایستی عین آن را به صورت مستقیم داخل گیومه (یعنی علامت« ») در تحقیق خود بیاورید و پانویس بزنید. قابل توجه این که در نقل قول مستقیم نباید افراط شود.
ب) نقل قول غیر مستقیم:
نقل قول غیر مستقیم آن است که فشرده یا برایند مطلب را که محقق دیگر در اثر خود آورده است مطرح کنید و آن را در زیر نویس ارجاع بدهید. ارجاعات شما در زیر نویس به این صورت باشد: نام خانوادگی (بعضی نام را اول می آورد)، نام، نام کتاب، مترجم، جلد، ناشر، محل نشر، سال چاپ، صفحه (اگر تاریخ ندارد بنویسید « بی تا» و اگر بدون نام ناشر است «بی نا» و اگر محل نشر ذکر نشده بنویسید «بی جا». در ارجاع اول به یک منبع، مشخصات باید به صورت کامل بیاید و اگر در موارد بعد باز به همان منبع ارجاع داده می شود باید به حد اقل ممکن در معرفی منبع اکتفا شود. اگر بلافاصله ارجاع داده شده باشد، بنویسید «همان ص…» و اگر با فاصله ارجاع داده شده باشد ابتدا نام و نام خانوادگی نویسنده و صفحه کتاب نوشته می شود و اگر به آثار متعدد از یک نویسنده مراجعه کرده اید در ارجاعات بعدی مجبورید نام و نام خانوادگی نویسنده نام کتاب و شماره صفحه رازیاد داشت بفرمایید.
البته راه آسان تر این است که در ارجاعات متن کتاب نام و نام خانوادگی نویسنده، نام کتاب، مترجم، جلد و صفحه کتاب را ذکر کنید. اما باید در انتهای رساله تحقیقی خود حتما باید کتابنامه یا لیست منابع و مآخذ داشته باشید که در آن جا مشخصات کامل اثر و صاحب اثر را بنویسید همانند مورد اول.
زیر نویس ها کار برد های فراوان دیگر نیز دارد که این جا مجال بیان آن نیست مانند: توضیح کلمات و اسامی مغلق، آوردن معادل واژه ها به زبان دیگر، توضیحات ضروری که آوردن آن در متن لازم نیست.

  • طرح کلی :

یک رئوس مطالب به شما کمک می کند تا افکار خود را قبل از اینکه به روند نوشتن بپردازید سازمان دهید هنگامی که بیانیه پایان نامه خود را تهیه کردید ، در مورد نکاتی اصلی که باید ارائه دهید برای پشتیبانی از آن بیانیه فکر کنید. آن نکات اصلی عنوانهای فرعی شما هستند. اکنون افکار و اطلاعات خود را در زیر هر عنوان سازماندهی کنید. هرگونه اطلاعاتی که در چارچوب طرح شما متناسب نباشد ، و به طور مستقیم از بیانیه مقاله شما پشتیبانی نمی کند ، هر چقدر جالب باشد ، در مقاله تحقیق شما وجود ندارد. تمرکز خود را  نگه دارید و از رویکرد کلی نگری خودداری کنید.

  • نتیجه :

 بیشتر مقالات تحقیق با بیانیه مقاله پایان یافته به پایان می رسند. بیانیه مقاله خود را دوباره ارائه دهید . به طور خلاصه نکاتی را که بیان کردید خلاصه کنید. لحظه ای توضیح دهید که چرا فکر می کنید آن نکات از مقاله شما حمایت می کنند. اگر تحقیقات شما بی نتیجه است ، به این نکته اشاره کنید که چرا فکر می کنید این به موضوع تحقیق بیشتری احتیاج دارد.

آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران