دکتر علی داوری: عضو هیات علمی دانشگاه تهران


وقوع بحران کووید19 به ایجاد یک بحران عمیق در اقتصاد جهانی منجر شده است. اختلال در هر دو سمت عرضه و تقاضا و همچنین اختلال در زنجیره تامین کالاها و خدمات باعث کاهش رشد اقتصاد جهانی شده است. پیش بینی می‌شود اقتصادهای بسیار بزرگ جهانی نظیر ایالات متحده، چین و اروپا، به طور متوسط رشدی معادل منفی ۶,۷% تا پایان سال جاری میلادی را تجربه کنند. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ به ۵.۳-% برسد. با این حال رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ مثبت شده و به ۲.۱ درصد خواهد رسید. لذا ما شاهد شکل گیری ریسک های جدید هستیم.
ریسک به مفهوم در معرض خطر قرار گرفتن است. موضوع ریسک در اقتصاد و کسب و کار اهمیت جدی دارد. بحران کرونا به عنوان یک ریسک غیر تجاری بر افزایش ریسک های تجاری موثر بوده است و می تواند به فرصت های کسب و کاری جدید و یا تهدید بیشتر منجر گردد. 
در این تحقیق بعد از شناسایی ریسک ها از منابع مختلف، با استفاده از یک پرسشنامه آنلاین اهمیت ریسک ها از کم تا زیاد از دیدگاه پاسخگویان بررسی شد. بعد از تحلیل داده ها 30ریسک اصلی معرفی شده اند. این ریسک های در گروه های ریسک جهانی، اقتصادی، دولتی، صنعت، مشتریان و منابع انسانی دسته بندی شده اند. در بخش دوم استراتژی های کسب و کار مبتنی بر ارزیابی ریسک ها شامل ماتریس احتمال وقوع و پیامد ریسک، ماتریس شناسایی فرصت ها و تهدایدات ناشی از ریسک ها و برنامه ریزی کوتاه مدت مبتنی بر OKR معرفی شده اند. 
کلمات کلیدی:
  ریسک، استراتژی، راهبرد، برنامه کوتاه مدت، OKR، کسب وکار، کرونا، کووید 19 ، سبک زندگی، منابع انسانی، اقتصاد، استارتاپ، زنجیره تامین دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، علی داوری، دکتر داوری

برای دسترسی به فایل کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.


 


نظرتان را درمورد این مطلب با ما به اشتراک بگذارید

ریسک ها و استراتژی های کسب و کار در پاییز 99
آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران