دکتر عبدالرضا حافظی
دکتر سعید محمدی
دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه صنعتی کویینزلند استرالیا
دکتر عبدالرضا حافظی
دکتر عطااله همایون
دکترای مدیریت و اقتصاد از دانشگاه لیون فرانسه کارشناسی ارشد پژوهش در مدیریت، دانشگاه بوردو فرانسه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه، کالج استرالیا
دکتر عبدالرضا حافظی
دکتر هومن تصدیقی
كارشناسی ارشد كامپيوتر – دانشگاه صنعتی امير كبير دكتري مدیریت استراتژیك– دانشگاه شيزوكا ژاپن- سال 2006
دکتر عبدالرضا حافظی
دکتر عبدالرضا حافظی
بنیانگذار مدل «محیط کار آرمانی« در ایران مبتنی بر مدل بین المللی Great Place to Work مدیرعامل مؤسسه » توسعه راه حل های منابع انسانی «
دکتر عبدالرضا حافظی
دکتر فرهاد بیات
دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه قم عضو کمیسیون کارآفرینی کانون وکلای دادگستری مرکز؛ مدیرعامل موسسه حقوقی دادبانان؛
دکتر عبدالرضا حافظی
دکتر محمدعلی کاشفی
دکترای اقتصاد از دانشگاه بیله فلد آلمان استاد مدعو اقتصاد دانشگاه تهران و صنعتی شریف
دکتر عبدالرضا حافظی
دکتر وحید آزادمنش
دکتري کسب و کار از دانشگاه دولتي ليسبون کارشناسي ارشد MBA بين المللي در دانشگاه کارلتون کانادا دارای مدرک agile coach mastery از Lean Agile Institute آمریکا
دکتر عبدالرضا حافظی
دکتر محمدرضا نظری
رئیس موسسه و عضو هیأت مدیره موسسه علوم و فنون کیش معاون توسعه کسب و کار هولدینگ نگاه فردا عضو هیأت مدیره شرکت راهبرد هوشمند مدیریت ثروت ستارگان
دکتر عبدالرضا حافظی
دکتر نادر سید امیری
پست دکتری از دانشگاه البرگ دانمارک