دفتر آموزش های آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 4کارگاه آموزشی ویژه اساتید و دانشجویان ارشد و دکتری در مردادماه 98 برگزار کرد. کارگاه های مقاله نویسی در تاریخ های 13 مرداد، 15 مرداد و 17 مرداد برای دانشجویان ارشد و دکتری برگزار گردید و کارگاه 20 مرداد با عنوان روش های نوین در تحقیقات دانشگاهی ویژه اساتید برگزار شد. اساتید کارگاه ها سرکار خانم دکتر پانته آ فرودی استاد دانشگاه میدلسکس انگلستان و جناب آقای دکتر علیرضا نظریان استاد دانشگاه رهامپتون بوده و کارگاه ها به شکل انجام یک مقاله و ثبت ان در یک مجله معتبر انجام شد. لازم به ذکر است این کارگاه ها مورد استقبال تعداد زیادی از دانشجویان دانشکده و دانشگاه های دیگر قرار گرفت. همچنین در انتهای کارگاه چهارم از زحمات این دو استاد تقدیر و تشکر شد و جمعی از اساتید دانشکده لوح یاد بود و مدالیوم دانشگاه تهران را تقدیم این اساتید کردند.


نظرتان را درمورد این مطلب با ما به اشتراک بگذارید

برگزاری کارگاه های مقاله نویسی با حضور اساتید خارجی
آموزش های آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران