# کد دوره قیمت کل پیش پرداخت تعداد اقساط فاصله اقساط تاریخ شروع ثبت نام تخفیف

با گسترش مراودات با سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی در سطح بین الملل، برای امور اقتصادی و تجاری فراگیری زبان انگلیسی کسب وکار به صورت تخصصی به امری الزامی تبدیل شده است. این در حالی است که رمز موفقیت بسیاری از مدیران توانایی برقراری روابط کاری و تجاری با معیارهای بین المللی است. زبان انگلیسی کسب وکار یا زبان انگلیسی بازرگانی به صورت تخصصی شامل تمامی مهارتی های است که یک مدیر در برقراری ارتباط موفق در سطح بین الملل به آن نیاز دارد. همچنین نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد دوره زبان انگلیسی کسب وکار برای کلیه دانشجویان رشته مدیریت ضروری است زیرا فراگیری فنون تخصصی زبان کسب وکار برای دانشجویانی که در آینده وارد فضای کسب وکار شوند می تواند گزینه مناسبی برای آموزش در این زمینه باشد.
دوره زبان انگلیسی کسب و کار به صورت تخصصی به زبان آموز دانشکده کارآفرینی می آموزد که در حین یادگیری محتوای زبان به صورت کاملا حرفه ای مکالمه زبان را به صورت خودکار بیاموزد وکلاس با اساتید دوره و دانش پذیران مکالمات تخصصی کسب وکار داشته باشند همچنین دانش پذیر در این دوره دو مهارت دیگر را به خوبی آموزش می بینید. وی نوشتن، خواندن را می آموزد.


نظرتان را درمورد این مطلب با ما به اشتراک بگذارید