# کد دوره قیمت کل پیش پرداخت تعداد اقساط فاصله اقساط تاریخ شروع تخفیف
1 320789 400000 بدون پیش پرداخت 4 قسط 3 ماهه 1399/05/25
بدون تخفیف

این دوره جهت ارائه آموزشهایی در حوزه کسب و کارهای نوپا؛ توسعه دانش، تبدیل ایده به یک فعالیت شغلی پایدار، کمک به حفظ و پایداري فعالیتهاي نوپاي کارآفرینی در صحنه رقابت اقتصادي و توسعه فعالیتهاي دانش مدار در حوزه بازارهای جهان اسلام تدوین شده است 

مدت دوره:

160 ساعت

اهداف:

 1. کمک به توسعه اشتغال و بهره وری در سطح کشور با محوریت با مفاهیم اسلامی
 2. ارائه محصول و خدمات به بازار جهان اسلام
 3. تبدیل ایده نوآورانه به یک فعالیت شغلی پایدار
 4. ارائه مشاوره‌هاي تخصصي فكري، عملياتي و اجرايي در زمينه‌هاي: کسب و کار ، منابع انسانی، تامین مالی، بازاریابی، امور حقوقی، کسب و کار قرآنی، امور بین الملل
 5. توانمندسازی شرکت های نوپا
 6. توسعه اکوسیستم کارآفرینی اسلامی ـ قرآنی
 7. کاهش ریسک های ناشی از عدم آگاهی در شرکت های نوپا با تمرکز بر بازار جهان اسلام
 8. پرورش سرمایه انسانی به منظور ادامه این مسیر
 9. تلاش براي پايه گذاري صحيح شركتهاي كوچك و متوسط براي دستيابي به ظرفيتهاي بالاي ارزش افزوده با توجه به روند رشد توليدات و فروش به دنبال استفاده از فنّاوري پيشرفته و بازارهاي جديدتر در حوزه اسلامی-قرآنی
 10. كمك به افزايش اشتغال در جامعه از طريق ايجاد و توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط
 11. ارتقاي سطح دانش علمي و مديريتي كارآفريني در حوزه اسلامی
 12. ارايه مشاوره به جويندگان فرصتهاي شغلي در حوزه بازار جهان اسلام  بمنظور دستيابي به اطلاعات اوليه 
 13. هدايت كارآفرينان در اجراي عمليات سرمايه گذاري و فراهم كردن راهنمايي علمي، فني و اقتصادي آنها
 14. تهيه بانك اطلاعات بازار كار براي عرضه به كارآفرينان، سرمايه گذاران و كارجويان
جدول خلاصه دروس يكساله MBA کارآفرینی درکسب وکار های نو پا اسلامی
عنوان ساعت
مدیریت منابع انسانی و تیم سازی استارت آپ ها 8
تدوین طرح کسب وکار و ارزیابی اقتصادی (BP) 16
کارآفرینی و ایجاد کسب وکار اسلامی  12
اصول بازاریابی استارت آ پ ها  20
حسابداری استارآپ ها  8
حقوق تجارت اسلامی 8
اصول و فنون مذاکرات تجاری در بازارهای اسلامی 8
مدیریت برند 8
استراتژی و نوآوری استراتژیک 8
پرورش خلاقیت و ایده پردازی در حوزه اسلامی قرآنی 8
مبانی مدیریت اسلامی 8
تحقیقات بازاریابی برای استارت آپ ها در بازارهای اسلامی 8
مدیریت پروژه در استارت آپ ها 8
مدیریت فروش در بازارهای اسلامی 8
مدیریت کسب وکار اسلامی 8
روشهای تامین مالی استارت آپ ها 8
مربی گری در استارت آپ ها 8