# کد دوره قیمت کل پیش پرداخت تعداد اقساط فاصله اقساط تاریخ شروع تخفیف
1 99874589 108000000 بدون پیش پرداخت 3 قسط 3 ماهه 1398/09/20
بدون تخفیف

هدف و ضرورت برگزاري دوره:   
با هدف ترويج و اشاعه فرهنگ كارآفريني و آشنايي هرچه بيشتر اقشار جامعه از مهارتهاي عمومي و كسب وكار و توسعه اين مهارتها طراحي شده است.
برنامه هاي اين دوره ها به طور خاص براي سازمان ها و صاحبان كسب و كارهاي كوچك و بزرگ و براي آشنايي با چگونگي مديريت كسب وكار با علم روز طراحي شده است.
تعداد ساعت دوره:
350 ساعت 

محتوا و سرفصل دوره :
عنوان ساعت
کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید 20
اصول بازاریابی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط  28
پرورش خلاقیت و ایده پردازی 16
اصول فنون ومذاکرات تجاری 20
حقوق تجارت 16
مديريت پرو‍‍ژه برای کارآفرینان  20
تدوین طرح کسب وکار و مطالعات امکانسنجی اقتصادی(BP، FS) 20
تحقیقات بازاریابی  برای کسب و کارهای کوچک و متوسط  20
مدیریت برند برای کسب و کارهای کوچک و متوسط  20
نوآوری   20
رفتار سازماني 20
اقتصاد  20
حسابداری  برای کارآفرینان  30
مبانی سازمان و مديريت 16
مدیریت منابع انسانی برای کارآفرینان  20
مدیریت فروش 20
مدیریت استراتژیک برای کسب و کارهای کوچک و متوسط  24