# کد دوره قیمت کل پیش پرداخت تعداد اقساط فاصله اقساط تاریخ شروع تخفیف
1 5896547 10800000 بدون پیش پرداخت 3 قسط 3 ماهه 1398/09/21
بدون تخفیف

هدف و ضرورت برگزاري دوره:

با هدف توسعه فضای کسب وکارهای نوپا و ترویج فرهنگ کسب و کارهای جدید در بین نسل جوان و توسعه مهارت های راه اندازی کسب و کارهای نوپا متناسب با محیط ، صنعت، ملی و بین الملل این دوره طراحی شده است. جامعه هدف این دوره، تمامی صاحبان ایده جهت راه اندازی، تیم سازی، استقرار و مدیریت کسب و کارهای نوپای شخصی می باشد.

تعداد ساعت دوره:

350 ساعت

محتوا و سرفصل دوره :
نام درس ساعت
کارآفرینی  و ایجاد کسب و کارهای جدید   18
بازاریابی استارت آپ ها  20
پرورش خلاقیت و ایده پردازی 18
اصول فنون ومذاکرات تجاری 18
حقوق تجارت 16
مديريت پرو‍‍ژه در استارت آپ ها 18
تدوین طرح کسب وکار و مطالعات امکانسنجی اقتصادی(BP، FS) 20
تحقیقات بازاریابی  برای استارت آپ ها  20
برند استارت آپ ها 20
استراتژی و نوآوری استراتژیک برای استارت آپ ها 18
توسعه محصول جدید 18
حسابداری استارت آپ ها 18
مدیریت منابع انسانی و تیم سازی استارت آپ ها 18
مدیریت فروش 18
روش های تامین مالی استارت آپ ها 18
کسب و کارهای دیجیتال 20
مدیریت کسب و کارهای فناورانه 18
مدیریت شتاب دهنده 18
مربی گری در استارت آپ ها 18