# کد دوره قیمت کل پیش پرداخت تعداد اقساط فاصله اقساط تاریخ شروع تخفیف
1 1025478 400000 بدون پیش پرداخت 2 قسط 1 ماهه 1399/05/25
بدون تخفیف

هدف و ضرورت از برگزاري دوره:
به عقیده صاحب نظران اقتصادي داخلی و خارجی، تنها صنعتی که میتواند جایگزین وابستگی
اقتصاد ایران به نفت باشد، صنعت گردشگري است. از اینرو با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ
کارآفرینی در این صنعت و آشنایی هرچه بیشتر فعالان اقتصادي با مهارتهاي عمومی و
کسب وکار این دوره طراحی شده است .
برنامه هاي این دوره ها به طور خاص براي فعالان صنعت گردشگري و علاقه مندان به
مدیریت هتلداري، صنایع غذا و نوشیدنی F$B ، مهمانوازي و . . . در اندازه هاي صنایع
کوچک تا بزرگ طراحی شده است.

مدت ساعت :350 

 • کارآفرینی در صنعت گردشگري طراحی استارت آپ گردشگري
 • اصول بازاریابی
 • پرورش خلاقیت و ایده پردازي
 • اصول فنون ومذاکرات تجاري
 • جغرافیاي گردشگري
 • بازاریابی دیجیتال
 • مدیریت منابع انسانی در کلنیک ها
 • اصول و فنون مذاکرات
 • حقوق تجارت
 • پرورش خلاقیت
 • مدیریت فروش در صنعت سلامت
 • مدیریت استراتژیک
 • تدوین طرح کسب و کار و ارزیابی اقتصادی
 • تحقیقات بازاریابی سلامت
 • مدیریت برند
 • مدیریت نوآوری