# کد دوره قیمت کل پیش پرداخت تعداد اقساط فاصله اقساط تاریخ شروع تخفیف
1 4 0 بدون پیش پرداخت 0 قسط 1 ماهه 1399/05/25
بدون تخفیف

راه اندازی کسب و کار و اداره و توسعه آن بدون آگاهی از مسائل حقوقی دشوار است؛ در این دوره، شرکت کنندگان با رایج ترین اشتباهات حقوقی در حوزه های کاربردی چون قراردادنویسی، حقوق شرکت ها، چک و سفته، مالیات، حقوق کار و تامین اجتماعی، ثبت علامت تجاری و دامنه اینترنتی و مسائل فروش اینترنتی آشنا می شوند؛ اشتباهاتی که گاه زیان های میلیونی یا میلیاردی به کسب و کار وارد می کند؛ بیان تجربیات و پرونده های عملی و تدریس کاملا کاربردی از ویژگی های خاص دوره جامع حقوق کسب و کار است؛ گفتنی است سرفصل های دوره بر اساس کتاب صفر تا صد حقوق کسب و کار تالیف دکتر فرهاد بیات و علی اکبر جعفری تنظیم شده است.

شماره تماس:

50 55 58 22

43 50 22 88

2525 450 0910

سرفصل های دوره جامع حقوق کسب و کار
عنوان استاد
اصول کلی قرارداد نویسی دکترفرهاد بیات
تکنیک ها و فنون نانوشته قراردادنویسی دکترفرهاد بیات
اشتباهات رایج در تنظیم قراردادها 1 دکترفرهاد بیات
اشتباهات رایج در تنظیم قراردادها 2 دکترفرهاد بیات
اشتباهات رایج در تنظیم قراردادها 3 دکترفرهاد بیات
کارگاه عملی تنظیم قرارداد دکترفرهاد بیات
مسایل حقوقی راه اندازی کسب و کار دکترفرهاد بیات
نکات کاربردی شرکت های تجاری 1 و 2 دکتر حسن زاده
نکات کاربردی شرکت های تجاری 3 دکتر حسن زاده
نکات کاربردی اسناد تجاری و وصول آن دکتر مرادی
نکات کاربردی قانون مالیات های مستقیم استاد جعفری
مالیات ارزش افزوده استاد جعفری
دادرسی مالیاتی و نحوه دفاع در مراجع مالیاتی استاد جعفری
نکات حقوقی بیمه تامین اجتماعی استاد جعفری
نحوه لایحه نویسی و دفاع در هیئت های تامین اجتماعی استاد جعفری
تکنیک های تنظیم قراردادهای کار و استخدامی استاد خوشوقتی
آیین دادرسی حقوق کار استاد خوشوقتی
ثبت نام و علامت تجاری دکتر علم خواه
ثبت اختراع دکتر علم خواه
حقوق تجارت الکترونیکی استاد نصراللهی