# کد دوره قیمت کل پیش پرداخت تعداد اقساط فاصله اقساط تاریخ شروع تخفیف
1 0 0 بدون پیش پرداخت 0 قسط 1 ماهه 1399/05/25
بدون تخفیف

یکی از رایج ترین شیوه های حل و فصل اختلافات تجاری، داوری است؛ در این کارگاه، با فرایند عملی داوری، نحوه نگارش صحیح شرط داوری، نحوه ابطال رای داور و اجرا و ضمانت اجرای رای داور آشنا می شوید؛ بیان تجربیات پرونده های داوری که مدرسین در آنها شخصا حضور داشته اند از ویژگی های خاص کارگاه عملی داوری است.

شماره تماس: 50 55 58 22 

                    43 50 22 88

                    2525 450 0910