# کد دوره قیمت کل پیش پرداخت تعداد اقساط فاصله اقساط تاریخ شروع تخفیف
1 2 85000000 10000000 4 قسط 2 ماهه 1398/09/01
بدون تخفیف
2 98798456 85000000 15000000 4 قسط 1 ماهه 1398/09/01
بدون تخفیف
محتوا و سرفصل دوره :
عنوان ساعت
مدیریت مالی و سرمایه گذاری  
مدیریت استراتژیک  
اصول و فنون مذاکره  
قوانین مالیات  
قوانین بیمه  
قوانین کار  
استراتژی های بازار و مدیریت تحول  
مدیریت برند و بازاریابی محتوا  
مدیریت ادعا و قراردادها  
PmBok امکان سنجی پروژه و مهندسی ارزش و  
نرم افزارهای مدیریت پروؤه  
حسابداری قراردادهای پیمان و حسابرسی  
ارزیابی عملکرد  
مجموع 120