سمینار آموزشی با عنوان " ساختن آینده (1)-رویکرد استارتاپ ناب" با سخنرانی فرزین فردیس روز جمعه مورخ 08/02/96 برگزار گردید.